Primaria si consiliul local Negresti

Switch to desktop Register Login

Anunţ - convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Negreşti pentru data de 23.01.2020, ora 14:00

banner clSe aduce la cunoștință publică convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local al Oraşului Negreşti, care va avea loc în data de 23 ianuarie 2020, ora 14,00 – la sediul Primăriei Oraşului Negreşti, cu următorul PROIECT AL ORDINII DE ZI, cuprins în anexa la Dispoziţia Primarului Orașului Negrești nr. 9/13 ianuarie 2020.

 1. Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Negresti din data de 23 decembrie 2019.

 2. Proiect de hotarare, privind repartizarea, in vederea inchirierii, a locuintei realizate prin Agentia Nationala pentru Locuinte, situata in orasul Negresti , str. Pacii, bl. B5, sc. A, et. 2, ap. 10, judetul Vaslui.

3. Proiect de hotarare, privind repartizarea, in vederea inchirierii, a locuintei realizate prin Agentia Nationala pentru Locuinte, situate in orasul Negresti, str. Pacii, bl. B5, sc. A, parter, ap. 1, judetul Vaslui.

4. Proiect de hotarare, privind acordarea unor facilitati fiscale pentru proprietarii de imobile care realizeaza venituri mai mici de 500 de lei/membru de familie.

5. Proiect de hotarare, privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Orasului Negresti care sa faca parte din Comisia de Evaluare si Asigurare a Calitatii in cadrul Gradinitei cu Program Prelungit "Norocel" Negresti, pentru anul scolar 2019-2020.

6. Proiect de hotarare, privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din orasul Negresti, pentru anul 2020/2021.

7. Proiect de hotarare, privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 103/28.11.2019.

8. Proiect de hotarare, privind alegerea presedintelui de sedinta.

9. Analiza Raportului de audit al performantei nr. 2047/30.12.2019, continand constatarile, concluziile si recomandarile formulate de echipa de audit a Camerei de Conturi Vaslui.

10. Întrebari, interpelari si informarea consilierilor locali.

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Biroului de Relaţii cu Publicul la adresa: inforpnegresti@gmail.com. Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei. Copyright @2017-2020 Primăria Oraşului Negreşti

Top Desktop version