Primaria si consiliul local Negresti

Switch to desktop Register Login

Anunţ - convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Negreşti pentru data de 31.03.2020, ora 10:00

banner clSe aduce la cunoștință publică convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local al Oraşului Negreşti, care va avea loc în data de 31 martie 2020, ora 10,00 – la sediul Primăriei Oraşului Negreşti, cu următorul PROIECT AL ORDINII DE ZI, cuprins în anexa la Dispoziţia Primarului Orașului Negrești nr.166/19 martie 2020.

PROIECTUL ORDINII DE ZI

• Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Negresti din data de 20 februarie 2020.

1.

Proiect de hotarare, privind aprobarea documentatiei de urbanism "Actualizarea Planului Urbanistic General si a Regulamentului local de urbanism al orasului Negresti si al satelor componente, judetul Vaslui".

folder Accesare documentatie PUG

  pdf DESCARCĂ  (576 KB)

2.

Proiect de hotarare, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitie "Piata agroalimentara, oras Negresti , judetul Vaslui" - rest de executat.

pdf DESCARCĂ (254 KB)
3.

Proiect de hotarare, privind introducerea obiectivului de investitie "Extindere conducte de distributie gaz natural in orasul Negresti, judetul Vaslui, strada Mihail Kogalniceanu si Dimitrie Cantemir, in lungime de L=2940 m", in Programul anual de investitii a Orasului Negresti-2020.

pdf DESCARCĂ (396 KB)
 4.

Proiect de hotarare, rectificarea I a bugetului local pe anul 2020.

  pdf DESCARCĂ (129 KB)
 5.

Proiect de hotarare, privind modificarea si completarea art.3 din H.C.L. nr.119/16 decembrie 2019, privind aprobarea numarului de burse si a cuantumului unei burse pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat pentru anul scolar 2019/2020.

  pdf DESCARCĂ (132 KB)
 6.

Proiect de hotarare, privind aprobarea utilizarii fondurilor constituite din cota de dezvoltare si redeventa din preturile si tarifele serviciilor publice de alimentare cu apa, canalizare si epurare.

  pdf DESCARCĂ (288 KB)
 7.

Proiect de hotarare privind aprobarea numarului de burse si a cuantumului unei burse pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat pentru anul scolar 2019/2020.

  pdf DESCARCĂ (165 KB)
 8.

Proiect de hotarare, privind aderarea orasului Negresti, judetul Vaslui, la Asociatia Comunelor din Romania - Filiala judeteana Iasi.

  pdf DESCARCĂ (262 KB)
9.

Proiect de hotarare, privind insusirea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern.

  pdf DESCARCĂ (397 KB)
10.

Proiect de hotarare, privind aprobarea Listei cuprinzand ordinea de prioritate in repartizarea locuintelor pentru tineri realizate prin Agentia Nationala pentru Locuinte, valabila in anul 2020.

  pdf DESCARCĂ (187 KB)
11.

Proiect de hotarare, privind punerea la dispozitie a spatiului in vederea functionarii Centrului de permanenta.

  pdf DESCARCĂ (1.35 MB)
12.

Proiect de hotarare, privind inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu in suprafata de 36,12 mp situat in Negresti, str. Unirii, Bl. E2, Sc. D, parter, aflat in domeniul privat al orasului Negresti, judetul Vaslui.

  pdf DESCARCĂ (669 KB)
13.

Proiect de hotarare, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivului de investitie "Extindere conducte de distributie gaz natural in Orasul Negresti, Judetul Vaslui, strada M. Kogalniceanu si D. Cantemir, in lungime de L=2940 m".

  pdf DESCARCĂ (591 KB)
14.

Proiect de hotarare, privind aprobarea utilizarii sumei de 1.104.643,85 lei din excedentul bugetului local inregistrat la data de 31.12.2019.

pdf DESCARCĂ (921 KB)
15.

Raport de activitate pe anul 2019 al Serviciului impozite si taxe locale.

  pdf DESCARCĂ (86 KB)
16.

Informarea biroului contabilitate privitor la taxa speciala de salubrizare si modalitatea de finantare a platilor catre ADIV.

pdf DESCARCĂ (86 KB)
17

Intrebari, interpelari si informarea consilierilor locali.

 

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Biroului de Relaţii cu Publicul la adresa: inforpnegresti@gmail.com. Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei. Copyright @2017-2020 Primăria Oraşului Negreşti

Top Desktop version