Primaria si consiliul local Negresti

Switch to desktop Register Login

Anunţ - convocarea Consiliului Local al Oraşului Negreşti în şedinţă ordinară pentru data de 30.04.2020, ora 10:00

banner clSe aduce la cunoștință publică convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al Oraşului Negreşti, care va avea loc în data de 30 aprilie 2020, ora 10,00 – la sediul Primăriei Oraşului Negreşti, cu următorul PROIECT AL ORDINII DE ZI, cuprins în anexa la Dispoziţia Primarului Orașului Negrești nr.195/21 aprilie 2020.

PROIECTUL ORDINII DE ZI

 

  Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local Negreşti din data de 15 aprilie 2020.  
 1.  Proiect de hotărâre, privind aprobarea modalităţii de gestiune a serviciului de salubrizare pentru activitatea de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare în oraşul Negreşti, judeţul Vaslui   pdf DESCARCĂ (3.19 MB)
 2.  Proiect de hotărâre, privind închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu în suprafaţă de 74 mp, situat în Negreşti, str. Unirii, BI. E2, Se. C, parter aflat în domeniul privat al oraşului Negreşti, judeţul Vaslui.   pdf DESCARCĂ (1.54 MB)
 3.  Proiect de hotărâre, privind repartizarea, în vederea închirierii, a locuinţei realizate prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situate în oraşul Negreşti, str. Păcii, bl. B4, sc. A, etj.2, ap.12, judeţul Vaslui.   pdf DESCARCĂ (174 KB)
 4.  Proiect de hotărâre, privind aprobarea trecerii din domeniul public, în domeniul privat al oraşului Negreşti, a unor active fixe concesionate S.C. AQUAVAS SA Vaslui - Agenţia Negreşti, în vederea scoaterii din funcţiune.   pdf DESCARCĂ (422 KB)
 5.  Proiect de hotărâre, privind aprobarea înregistrării la venituri a sumelor datorate de SC UTILITĂŢI SRL Negreşti unor furnizori, în urma prescripţiei extinctive a dreptului de a pretinde achitarea acestora.   pdf DESCARCĂ (439 KB)
6.   Proiect de hotărâre, privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020, al SC UTILITĂŢI SRL Negreşti.   pdf DESCARCĂ (2.36 MB)
7. Proiect de hotărâre, privind alegerea preşedintelui de şedinţă.   pdf DESCARCĂ (131 KB)
8. Întrebări, interpelări şi informarea consilierilor locali.  

 SUPLIMENTAREA ORDINII DE ZI

1. Numirea administratorului provizoriu la SC Utilitati SRL Negresti, judetul Vaslui pdf DESCARCĂ  (157 KB)
2. Proiect de hotarare privind introducerea obiectivului de investiţie „Reabilitarea şi modernizare drumuri în Negreşti Sat şi satele componente: Poiana, Valea Mare, Parpaniţa şi Căzăneşti", judeţul Vaslui-rest de executat, în Programul anual de investiţii pdf DESCARCĂ (199 KB)
3. Proiect de hotarare privind rectificarea II a bugetului local al oraşului Negreşti pe anul 2020 pdf DESCARCĂ (1.49 MB)

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Biroului de Relaţii cu Publicul la adresa: inforpnegresti@gmail.com. Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei. Copyright @2017-2020 Primăria Oraşului Negreşti

Top Desktop version