Primaria si consiliul local Negresti

Switch to desktop Register Login

ANUNŢ privind SCUTIREA majorărilor de întârziere datorate de PERSOANE JURIDICE, I.I., I.F., P.F.A.

Vă aducem la cunoştinţă că potrivit HCL nr. 122 din 30.10.2017 a fost aprobată schema de ajutor de minimis pentru acordarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor şi taxelor locale, chiriilor, redevenţelor şi altor obligaţii la bugetul local, datorate de către persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi familiale, întreprinderi individuale, asociaţii, fundaţii şi alte entităţi de drept privat care au calitatea de contribuabili la bugetul local al oraşului Negreşti.

Pot beneficia de măsurile de ajutor de minimis prevăzute în prezenta schemă, întreprinderile care îndeplinesc următoarele condiții:

Ultima actualizare: Vineri, 15 Decembrie 2017 14:10

Accesări: 1881

Faciliti persoane juridice

Se aprobă scutirea de la plata impozitului pe clădiri pentru persoanele fizice sau juridice deţinătoare de apartamente si imobile la care lucrările de reabilitare termică s-au realizat cu respectarea OUG 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011.

Scutirea de impozit se acordă pentru proprietarii de locuinte care au realizat pe cheltuială proprie izolarea termică a pereţilor exteriori, înlocuirea ferestrelor şi a uşilor exterioare existente, inclusiv tâmplăria aferentă accesului în blocul de locuinţe, cu tâmplărie performantă energetic, termo- hidroizolarea terasei/termoizolarea planşeului de la ultimul nivel în cazul existenţei şarpantei, izolarea termică a planşeului peste subsol, în cazul în care, la parterul blocului există apartamente, lucrări de refacere a finisajelor anvelopei.

Dosarul pentru scutirea de impozit trebuie să conţină:

 • - cererea contribuabilului ( document Cerere privind scutirea de la plata impozitului 1 (16 KB) );
 • - documente care să ateste proprietatea imobilului în cauză (contract de vânzare - cumpărare, autorizaţie de construire, extras de Carte Funciară etc. din care să rezulte proprietatea şi destinaţia de locuinţă a acestuia.
 • - procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, întocmit în condiţiile legii;
 • - copie după certificatul energetic emis după finalizarea lucrărilor;
 • - copie după contractul de lucrări/ documentele de plată- facturi, chitanţe/ declaratie pe propria raspundere privind efectuarea lucrarilor.

Scutirile la plata impozitului pe clădiri se acordă pentru clădirile reabilitate din punct de vedere energetic, conform certificatului de performantă energetică la clasele de performantă energetică A,B,C,D.

Perioadele de scutire de la plata impozitului pe clădiri se acorda în functie de clasa de performantă energetică astfel:

 • - clădirile încadrate în clasa de performantă D pe o perioadă de 3 ani;
 • - clădirile încadrate în clasa de performantă C pe o perioadă de 4 ani;
 • - clădirile încadrate în clasa de performantă B pe o perioadă de 5 ani;
 • - clădirile încadrate în clasa de performantă A pe o perioadă de 6 ani;

Reducerile la plata impozitului pe clădiri se acordă în procent de 50% pentru clădirile reabilitate din punct de vedere energetic, conform certificatului de performantă energetică la clasele de performantă energetică E,F,G. Perioadele de acordare a reducerilor de la plata impozitului pe clădiri se acorda în functie de clasa de performantă energetică astfel:

 • - clădirile încadrate în clasa de performantă G pe o perioadă de 3 ani;
 • - clădirile încadrate în clasa de performantă F pe o perioadă de 4 ani;
 • - clădirile încadrate în clasa de performantă E pe o perioadă de 5 ani.

Proprietarul imobilului trebuie să achite integral toate obligaţiile faţă de bugetul local, calculate până la data depunerii cererii de înlesnire.

Scutirea de plată se face cu începere din data de 1 ianuarie a anului fiscal următor, pe baza unui dosar depus la Serviciul impozite si taxe locale pana la data 31 decembrie, anul fiscal in care s-au  finalizat lucrările.

Ultima actualizare: Miercuri, 01 Noiembrie 2017 13:05

Accesări: 1932

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Biroului de Relaţii cu Publicul la adresa: inforpnegresti@gmail.com. Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei. Copyright @2017-2020 Primăria Oraşului Negreşti

Top Desktop version