Primaria si consiliul local Negresti

Switch to desktop Register Login

ANUNŢ privind SCUTIREA majorărilor de întârziere datorate de PERSOANE JURIDICE, I.I., I.F., P.F.A.

Vă aducem la cunoştinţă că potrivit HCL nr. 122 din 30.10.2017 a fost aprobată schema de ajutor de minimis pentru acordarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor şi taxelor locale, chiriilor, redevenţelor şi altor obligaţii la bugetul local, datorate de către persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi familiale, întreprinderi individuale, asociaţii, fundaţii şi alte entităţi de drept privat care au calitatea de contribuabili la bugetul local al oraşului Negreşti.

Pot beneficia de măsurile de ajutor de minimis prevăzute în prezenta schemă, întreprinderile care îndeplinesc următoarele condiții:

 1. Achită până la data de 15.12.2017 obligațiile fiscale principale constând în impozite și taxe locale și alte obligații datorate bugetului local al oraşului;
 2. Depune la Registratura Primăriei orașului Negreşti, cel mai târziu la data de 15.12.2017, o CERERE prin care solicită acordarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor și taxelor locale, chiriilor, redevenţelor, altor obligaţii aflate în sold la data depunerii cererii, însoțită de următoarele documente:
  1. Actul de constituire/înfiinţare;
  2. Statutul societăţii;
  3. Codul fiscal/codul unic de înregistrare al societăţii;
  4. Declaraţia 200 privind veniturile realizate în România sau bilanţul contabil în cazul asociaţiilor, fundaţiilor şi altor entităţi de drept public, acte corespunzătoare ultimului exerciţiu financiar, avizate de Administraţia Finanţelor Publice, în copie certificată (anul curent și ultimii doi ani fiscali anteriori) şi documente justificative care să ateste achitarea obligațiilor de plată principale;
  5. declarație pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al societăţii beneficiare, în formă scrisă și autentificată la notar prin care beneficiarul certifică faptul că:
   • societatea nu este în stare de insolvenţă, lichidare sau dizolvare, nu are afacerile administrate de un judecător sindic, nu are nicio restricţie asupra activităţii comerciale, nu este subiectul unor aranjamente între creditori, sau nu se află într-o altă situaţie similară cu cele menţionate anterior, reglementate prin lege;
   • societatea nu a fost subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau de minimis, emise de Comisia Europeană, Consiliul Concurenței sau de un furnizor de ajutor de stat/de minimis sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată;
   • societatea nu desfăşoară activităţi exceptate de prezenta schemă, ca sector de activitate principal, iar în cazul în care desfăşoară activităţi exceptate ca sector de activitate secundar, să se oblige că va ţine contabilitate separată;
   • privind ajutoarele de minimis primite de întreprinderea unică în acel an fiscal şi în ultimii doi ani fiscali (fie din surse ale statului sau ale autorităţilor locale, fie din surse comunitare).
  6. împuternicirea semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al entităţii solicitante, în cazul în care o altă persoană decât aceasta semnează cererea;
  7. cartea de indentitate, în copie, a persoanei împuternicite să semneze cererea;
  8. opisul cu documentele depuse pentru obţinerea înlesnirii la plată;
  9. declarație privind apartenența la întreprinderea unică (structura întreprinderii unice din care face parte beneficiarul), cu precizarea eventualelor ajutoare de minimis care le-au fost acordate intreprinderilor care alcătuiesc întreprinderea unică.

Informaţii suplimentare puteţi obţine în cadrul Serviciului de impozite şi taxe locale.

document CERERE PENTRU ACORDARE DE SCUTIRI DE LA PLATA MAJORĂRILOR DE ÎNTÂRZIERE AFERENTE IMPOZITELOR ŞI TAXELOR LOCALE, CHIRIILOR, REDEVENŢELOR ŞI ALTOR OBLIGAŢII LA BUGETUL LOCAL (23 KB)

document Formular DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE (16 KB)

pdf HCL 122 din octombrie 2017 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis (4.15 MB)

 

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Biroului de Relaţii cu Publicul la adresa: inforpnegresti@gmail.com. Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei. Copyright @2017-2020 Primăria Oraşului Negreşti

Top Desktop version