Primaria si consiliul local Negresti

Switch to desktop Register Login

Anunt - Lista de priorităţi privind repartizarea şi închirierea locuinţelor din fondul locativ de stat aflate în patrimoniul oraşului Negreşti pentru anul 2020

ITX

Având în vedere prevederile HCL nr. 95/2019 privind aprobarea Regulamentului de repartizare și închiriere a locuințelor din fondul locativ de stat aflate în patrimoniul orașului Negrești, în vederea întocmirii listei de priorități pentru anul 2020, solicitanții interesați pot depune cerere, însoțită de următoarele documente justificative:

 1. 1. Copie după act de identitate pentru toți membrii familiei cu același domiciliu;
 2. 2. Copie după certificate de naștere pentru minori;
 3. 3. Copie după certificatul de căsătorie sau sentința divorț si sentința de încredințare copil;
 4. 4. Adeverința de venit, cupoane pensie, adeverința de ajutor social si sau alte forme legale de venit – din care sa reiasă venitul lunar net pe ultimele 12 luni ale membrilor familiei solicitante;
 5. 5. Declarație notariala pe propria răspundere pentru persoanele majore ca nu realizează venituri;
 6. 6. Declarație notariala din care sa rezulte faptul ca ,,nu a deținut si nu deține in proprietate o locuință, nu a înstrăinat o locuință după data de 01.01.1990, nu a beneficiat de sprijinul statului in credite si execuție pentru realizarea unei locuințe si nu deține in calitate de chiriaș o alta locuință din fondul locativ de stat”
 7. 7. Documente justificative privind suprafața locuibila (contract de închiriere, contract vânzare-cumpărare/extras CF);
 8. 8. Acte studii solicitant;
 9. 9. Acte doveditoare pentru solicitanții care se încadrează in următoarele categorii:
 • - sunt persoane invalide,
 • - sunt urmași ai eroilor sau luptătorilor din Revoluția de la 1989;
 • - sunt persoane persecutate politic, deportate, prizonieri, cu începere de la 1 Martie 1945;
 • - persoane care își desfășoară activitatea in instituții de interes public general (sănătate, învățământ, justiție, armata, cercetare, administrație);
 • - chiriașii cărora li s-a pus in vedere prin Hotărâre Judecătorească sa evacueze locuința, ca urmare a redobândirii dreptului de proprietate a foștilor proprietari.

Documentele se depun până la data de 31 decembrie 2019 la Serviciul impozite și taxe, fond locativ din cadrul Primăriei orașului Negrești.

În cazul în care nu veți prezenta documentele solicitate, însoțite de actele în original, până la data limită menționată, dosarul dumneavoastră va fi considerat incomplet și nu va intra în discuție la stabilirea listei de priorități pentru anul 2020.

După verificarea documentelor de la dosar și vizarea copiilor pentru conformitate cu originalul, actele în original se înapoiază titularului de dosar.

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Biroului de Relaţii cu Publicul la adresa: inforpnegresti@gmail.com. Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei. Copyright @2017-2020 Primăria Oraşului Negreşti

Top Desktop version