Primaria si consiliul local Negresti

Switch to desktop Register Login

Anunț privind Lista de priorități ANL pentru anul 2021

anl agentia nationala pentru locuinte siglaÎn vederea întocmirii listei de priorităţi privind repartizarea locuinţelor din fondul ANL pentru anul 2021, persoanele interesate trebuie să depună sau să actualizeze dosarul cu următoarele acte:

 • - Cerere;
 • - Copie după cartea de identitate pentru toţi membrii de familie majori;
 • - Copie după certificatul de căsătorie (daca este cazul);
 • - Copie după certificatele de naştere pentru copiii minori (daca este cazul);
 • - Documentele din care sa rezulte situaţia locativa actuală, suprafaţa locuibilă deţinută (contract de închiriere/declaraţia proprietarului, copie cartea funciara locuinţă sau schiţa acesteia), precum şi numărul de membrii care au acelaşi domiciliu;
 • - Declaraţie notarială din care să rezulte că titularul cererii de locuinţă şi ceilalţi membri majori ai familiei nu au deţinut o locuinţă în proprietate şi/sau nu au beneficiat de o locuinţă cu chirie proprietate de stat, proprietatea Primăriei Negresti;
 • - Adeverinţe cu toate veniturile nete realizat de titularul cererii în perioada ianuarie-decembrie 2020 şi care atestă faptul că titularul dosarului deţine loc de muncă în oraşul Negreşti sau în localităţi pe o rază de 70 km;
 • - Adeverinţe cu toate veniturile nete realizate de soţul/soţia titularului în perioada ianuarie-decembrie 2020;
 • - Dovada medicală valabilă (dacă este cazul) care să ateste că boala de care suferă solicitantul sau un alt membru al familiei necesită, potrivit legii, însoţitor sau o camera în plus;
 • - Copie dupa diploma de studii a titularului de cerere (ultima şcoală absolvită);
 • - Copie dupa actele doveditoare pentru solicitanţii proveniţi din instituţii de ocrotire socială
 • - Copie dupa sentinţa definitivă de adopţie sau documentul care atestă faptul că adoptă copii (dacă este cazul);
 • - Copie dupa documentul din care rezultă că solicitantul de locuinţă a fost evacuat din casa naţionalizată (daca este cazul)

Documentele se depun până la data de 29 ianuarie 2021 la Registratura din cadrul Primăriei oraşului Negreşti.

În caz de neprezentare a documentelor solicitate, însoțite de actele în original, până la data limită menţionată, dosarul dumneavoastră va fi considerat incomplet şi nu va intra în discuţie la stabilirea listei de priorități pentru anul 2021.

Dupa verificarea documentelor de la dosar şi vizarea copiilor pentru conformitate cu originalul, actele în orginal se înapoiază titularului de dosar.

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Biroului de Relaţii cu Publicul la adresa: inforpnegresti@gmail.com. Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei. Copyright @2017-2020 Primăria Oraşului Negreşti

Top Desktop version