Primaria si consiliul local Negresti

Switch to desktop Register Login

Anunt - convocare Consiliul local in sedinta ordinara pentru data de 30.09.2019, ora 14:00

Se aduce la cunoştinţă publică convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Negreşti, care va avea loc în data de 30 septembrie 2019, ora 14,00 – la sediul Primăriei Oraşului Negreşti, cu următorul PROIECT AL ORDINEI DE ZI, cuprins în anexa la Dispoziţia Primarului Oraşului Negreşti nr.598/17 septembrie 2019.

 

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local Negreşti din data de 16 sept. 2019.

2. Proiect de hotărâre, privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al oraşului Negreşti, judeţul Vaslui.

3. Proiect de hotărâre, privind repartizarea, în vederea închirierii, a locuinţei realizate prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în oraşul Negreşti, str. Unirii, bl. N2, sc. A, et. 3, ap. 14.

4. Proiect de hotărâre, privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie şi a devizului general pentru investiţia „Realizare sistem de ventilare la Biblioteca Orăşenească Negreşti, judeţul Vaslui”.

5. Proiect de hotărâre, pentru revocarea HCL nr.17/05.03.2009 privind transmiterea în folosinţă gratuită a unei suprafeţe de 5576 mp, teren situat în strada M. Kogălniceanu, nr.37A, din domeniul privat al oraşului Negreşti, către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, în vederea construirii de locuinţe pentru tineri destinate închirierii.

6. Proiect de hotărâre, privind propunerea de schimbare a destinaţiei imobilului situat în oraşul Negreşti, strada Păcii, nr.1.

7. Întrebări, interpelări şi informarea consilierilor locali.

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Biroului de Relaţii cu Publicul la adresa: inforpnegresti@gmail.com. Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei. Copyright @2017-2020 Primăria Oraşului Negreşti

Top Desktop version