Primaria si consiliul local Negresti

Switch to desktop Register Login

Anunţ - convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Negreşti pentru data de 28.11.2019, ora 14:00

banner clSe aduce la cunoştinţă publică convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Negreşti, care va avea loc în data de 28 noiembrie 2019, ora 14,00 - la sediul Primăriei Oraşului Negreşti, cu următorul PROIECT AL ORDINEI DE ZI, cuprins în anexa la Dispoziţia Primarului Oraşului Negreşti nr.714/14 noiembrie 2019.

 

PROIECTUL ORDINEI DE ZI

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local Negreşti din data de 18 noiembrie 2019.

2. Proiect de hotărâre, privind aprobarea Regulamentului de organizare, funcţionare şi autorizare a transportului în regim de taxi şi în regim de închiriere în oraşul Negreşti şi a documentelor conexe la Regulament.

3. Proiect de hotărâre, privind aprobarea Regulamentului de repartizare şi închiriere a locuinţelor din fondul locativ de stat aflate în patrimoniul oraşului Negreşti, judeţul Vaslui.

 

4. Proiect de hotărâre, privind repartizarea, în vederea închirierii, a locuinţei realizate prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în oraşul Negreşti, str. Unirii, bl. N2, sc. A, parter, ap. 2.

5. Proiect de hotărâre, privind zonarea fiscală a terenurilor din extravilanul UAT Negrești, județul Vaslui.

6. Proiect de hotărâre, privind modificarea și completarea HCL nr.34/24.04.2019, privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pe anul 2020.

7. Proiect de hotărâre, privind introducerea obiectivului de investiție Construire bază sportivă TIP 1, strada Decebal, nr.6, orașul Negrești, Liceul Tehnologic “Nicolae Iorga” – corp B, județul Vaslui, în programul anual de investiții a orașului Negrești pentru anul 2019.

 8. Proiect de hotărâre, privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții a amplasamentului și Asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip „Construire baze sportive tip I din orașul Negrești, județul Vaslui”.

9. Proiect de hotărâre, privind aprobarea Notei Conceptuale pentru continuarea lucrărilor la obiectivul “Înființare distribuție gaze naturale în orașul Negrești, județul Vaslui”, Etapa a III-a și includerea obiectivului în Programul anual de investiții pentru anul 2019. 

10. Proiect de hotărâre, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție „Extindere conducte de distribuție gaz natural în orașul Negrești, județul Vaslui, în lungime totală de L=1997 m”.

11. Proiect de hotărâre, privind aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii al personalului din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului oraşului Negreşti, judeţul Vaslui.

12. Proiect de hotărâre, privind aprobarea reluării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație și al administratorului, respectiv reluarea procedurii de selecție pentru concursul de ocupare a postului de administrator al SC UTILITĂȚI SRL Negrești, județul Vaslui.

13. Proiect de hotărâre, privind introducerea obiectivului de investiții „Extinderea Rețelei de distribuție a energiei electrice Aleea Plopilor, nr.1, orașul Negrești, județul Vaslui”.

14. Proiect de hotărâre, privind introducerea obiectivului de investiții „Refacere șarpantă și învelitoare la construcția existentă Spital orășenesc Negrești, județul Vaslui”.

15. Proiect de hotărâre, privind introducerea obiectivului de investiție „Locuințe pentru tineri destinate închirierii P + 3 E, etapa I – 32 u.l, strada Casa Apelor, nr.1A, orașul Negrești, județul Vaslui”, în Programul anual de investiție a orașului Negrești.

16. Proiect de hotărâre, privind introducerea obiectivului de investiție ,,Expertizare alunecare de teren mal stâng Râul Bârlad (zona pod), în Programul anual de investiții a orașului Negrești, județul Vaslui, pe anul 2019”.

17. Proiect de hotărâre, privind aprobarea delegării Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân, în orașul Negrești, prin concesiune și a documentației necesare pentru delegarea acestui serviciu. 

18. Proiect de hotărâre, privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al orașului Negrești, pe trimestrul III 2019.

19. Proiect de hotărâre, privind aprobarea de virări de credite bugetare.

20. Proiect de hotărâre, privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 50.000 lei din bugetul local al oraşului Negreşti, lăcaşelor de cult.

21. Proiect de hotărâre, pentru revocarea art.6 din HCL nr.98/20 dec.2018 și art.38 din anexa la HCL nr.98/2018, privind  înfiinţarea Clubului Sportiv Orăşenesc Negreşti, judeţul Vaslui.

22. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință.

23. Analiza adresei depusă de SC Utilități SRL Negrești cu privire la înființarea unei platforme pentru depozitarea deșeurilor vegetale de pe spațiile verzi și de la locuitorii orașului Negrești.

24. Analiza adresei Grădiniței cu Program Prelungit - solicitare desemnarea unui reprezentant al Consiliului local în Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității pentru anul școlar 2019-2020.

25. Întrebări, interpelări şi informarea consilierilor locali

 

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Biroului de Relaţii cu Publicul la adresa: inforpnegresti@gmail.com. Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei. Copyright @2017-2020 Primăria Oraşului Negreşti

Top Desktop version