Primaria si consiliul local Negresti

Switch to desktop Register Login

Anunţ - convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Negreşti pentru data de 20.02.2020, ora 14:00

banner cl

Se aduce la cunoștință publica convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului Negrești, care va avea loc in data de 20 februarie 2020, ora 14,00 - la sediul Primăriei Orașului Negrești, cu următorul PROIECT AL ORDINEI DE ZI, cuprins in anexa la Dispoziția Primarului Orașului Negrești nr. 84/10 februarie 2020.

- Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Negrești din data de 10 februarie 2020.

 1. Proiect de hotărâre, privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al orașului Negrești, pe anul 2020.

Inițiator: Primarul orașului Negrești

Comisiile de specialitate: Comisia 1, 2, 3, 4,

pdf 2. Proiect de hotărâre, privind aprobarea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii casnici și non-casnici și a "Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare SIMDS, orașul Negrești, județul Vaslui". (458 KB)

Inițiator: Primarul orașului Negrești

Comisiile de specialitate: comisia 1, 2, 3, 4,

pdf  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de lucrări de interes local stabilit pentru beneficiarii de ajutor social pe anul 2020. (405 KB)

pdf (405 KB) Inițiator: Primarul orașului Negrești

Comisiile de specialitate: comisia 1, 2, 3,

pdf 4. Proiect de hotărâre, pentru modificarea și completarea H.C.L. nr 109/28.11.2019, privind aprobarea delegării Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân, in orașul Negrești, prin concesiune și a documentației necesare pentru delegarea acestui serviciu. (204 KB)

Inițiator: Primarul orașului Negrești

Comisiile de specialitate: comisia 1, 2, 3,

pdf 5. Proiect de hotărâre, privind introducerea obiectivului de investiție "Reabilitarea și extinderea sistemului de monitorizare video stradal, oraș Negrești, județul Vaslui", in Programul anual de investiții a orașului Negrești -2020. (526 KB)

Inițiator: Primarul orașului Negrești

Comisiile de specialitate: comisia 1, 2, 3,

pdf 6. Proiect de hotărâre, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din Studiul de fezabilitate aferent obiectivului de investiție “Reabilitare și eficientizare sistem de iluminat public stradal in Orașul Negrești, Județul Vaslui". (736 KB)

Inițiator: Primarul orașului Negrești

Comisiile de specialitate: comisia 1, 2, 3,

pdf 7. Proiect de hotărâre, privind prelungirea mandatului administratorului provizoriu acordat domnului Grigoraș Aurel la S.C. Utilități S.R.L Negrești, județul Vaslui. (137 KB)

Inițiator: Primarul orașului Negrești

Comisiile de specialitate: comisia 1, 2, 3, 4,

pdf 8. Proiect de hotărâre, privind propunerea de schimbare a destinației imobilului-teren cu suprafața de 16919 mp situat in perimetrul Liceului Tehnologic "Nicolae Iorga" Negrești - corp B, din strada Decebal, nr.6, din imobil cu destinația de spațiu de învățământ, in spațiu la dispoziția Consiliului Local Negrești in vederea construirii unei baze sportive tip I prin Compania Națională de Investiții (CNI), pentru o perioada nedeterminata. (665 KB)

Inițiator: Primarul orașului Negrești

Comisiile de specialitate: comisia 1, 2, 3,

pdf 9. Raport privind stadiul înscrierii datelor in registrul agricol, pentru anul 2019. (61 KB)

pdf 10. Analiza Raportului financiar pentru anul 2019 al S.C. Utilități SRL Negrești. (364 KB)

11. Întrebări, interpelări și informarea consilierilor locali.

SUPLIMENTAREA ORDINII DE ZI

pdf Proiect de hotarare privind repartizarea, în vederea inchirierii, a locuintei realizate prin Agentia Nationala pentru Locuinte, situate în orașul Negrești, str. Mihail Kogalniceanu, bl. C1, sc. B, et. 3, ap. 13, judetul Vaslui (170 KB)

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Biroului de Relaţii cu Publicul la adresa: inforpnegresti@gmail.com. Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei. Copyright @2017-2020 Primăria Oraşului Negreşti

Top Desktop version