Primaria si consiliul local Negresti

Switch to desktop Register Login

Anunţ - convocarea de indata a Consiliului Local al Oraşului Negreşti în şedinţă extraordinară în data de 15.06.2020, ora 11:00

banner clSe aduce la cunoștință publică convocarea de îndată în ședință extraordinară a Consiliului Local al Orașului Negrești, care va avea loc în data de 15 iunie 2020, ora 11,00- la sediul Primăriei Orașului Negrești, cu următorul PROIECT AL ORDINII DE ZI, cuprins în anexa la Dispoziția Primarului Orașului Negrești nr. 309/12.06.2020

Proiectul ordinii de zi

 

  Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local Negreşti din data de 04 iunie 2020.  
 Proiect de hotărâre, privind introducerea obiectivului de investiţie "Sistem de iluminat public", în Programul anual de investiţii al oraşului Negreşti, pe anul 2020.  
 2  Proiect de hotărâre, privind alocarea sumelor pentru obţinerea avizelor şi verificare tehnică MLP AT pentru obiectivul de investiţii „Racord gaz, retehnologizare centrala termică Şl reabilitarea termică Grădiniţa cu Program Normal nr.1 Prichindel, oraş Negreşti, judeţul Vaslui".  
 3  Proiect de hotărâre, privind aprobarea începerii investiţiei "Reabilitare şi eficientizare iluminat public stradal în oraşul Negreşti, judeţul Vaslui".  
 Proiect de hotărâre, privind aprobarea procesului verbal de negociere şi a contractului de vânzare-cumpărare pentru preluarea „ Sistemului de iluminat public" din oraşul Negreşti, aflat în proprietatea S.C. DELGRAZ GRIO S.A.  
 5  Proiect de hotărâre, privind aprobarea utilizării sumei de 27 .853 lei din excedentul bugetului local înregistrat la data de 31.12.2019.  

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Biroului de Relaţii cu Publicul la adresa: inforpnegresti@gmail.com. Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei. Copyright @2017-2020 Primăria Oraşului Negreşti

Top Desktop version