Primaria si consiliul local Negresti

Switch to desktop Register Login

Anunţ - convocarea Consiliului Local al Oraşului Negreşti în şedinţă ordinară în data de 21.07.2020, ora 11:00

banner clSe aduce la cunoștință publică convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local al Orașului Negrești, care va avea loc în data de 21 iulie 2020, ora 11,00- la sediul Primăriei Orașului Negrești, cu următorul PROIECT AL ORDINII DE ZI, cuprins în anexa la Dispoziția Primarului Orașului Negrești nr. 351/09.07.2020.

 

 

Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local Negreşti, convocată pentru data de 29 iunie 2020.

 
1.  Proiect de hotărâre, privind repartizarea, în vederea închirierii, a locuinţei realizate prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situate în oraşul Negreşti, str. Mihail Kogălniceanu, bi. CI, se. A, et. I, ap. 5,judeţul Vaslui. DESCARCĂ 
2.  Proiect de hotărâre, privind repartizarea, în vederea închirierii, a locuinţei realizate prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situate în oraşul Negreşti, str. Păcii, bi. BS, se. A, et. 2, ap. 10, judeţul Vaslui.  DESCARCĂ
3.  Proiect de hotărâre, privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică a apartamentului situat în Negreşti, strada M. Sadoveanu, BI. 1 O, Se. A, Ap.3, Parter, aflat în proprietatea privată a oraşului Negreşti, judeţul Vaslui, către actualul chiriaş.  DESCARCĂ
4.  Proiect de hotărâre, privind aprobarea metodologiei de acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă  DESCARCĂ
5.   Proiect de hotărâre, privind rectificarea IV a bugetului local al oraşului Negreşti, pe anul 2020.  DESCARCĂ
6.   Proiect de hotărâre, privind modificarea si completarea HCL 55/2020 privind aprobarea începerii investiţiei "Reabilitare şi eficientizare sistem de iluminat public stradal în Oraş Negreşti, Judeţul Vaslui".  DESCARCĂ
7.  Proiect de hotărâre, privind introducerea obiectivului „Extinderea reţelei de distribuţie a energiei electrice, strada Gării, în Programul anual de investiţii al oraşului Negreşti pe anul 2020'".  DESCARCĂ
8.

Proiect de hotărâre, privind virări de credite în bugetul local al Oraşului Negreşti pe anul 2020.

 DESCARCĂ
9.

Proiect de hotărâre, privind utilizarea sumei de 91.000 lei pentru achitarea contravalorii prestării serviciului de salubrizare pentru populaţie, perioada ianuarie - iulie 2020 către ADIV Vaslui din taxa speciala de salubrizare aferenta anului 2019.

 DESCARCĂ
10. Întrebări, interpelări şi informarea consilierilor locali.  

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Biroului de Relaţii cu Publicul la adresa: inforpnegresti@gmail.com. Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei. Copyright @2017-2020 Primăria Oraşului Negreşti

Top Desktop version