Primaria si consiliul local Negresti

Switch to desktop Register Login

Convocarea Consiliului Local al oraşului Negreşti în şedinţă ordinară pentru data de 21 decembrie 2020, ora 14,00 în sala de sedinte a Primăriei

banner CONVOCARE cl SITEÂSe aduce la cunoștință publică convocarea Consiliului Local al Orașului Negrești, care va avea loc în data de 21 decembrie 2020, ora 14,00- la sediul Primăriei Orașului Negrești, cu următorul PROIECT AL ORDINII DE ZI, cuprins în Dispoziția Primarului Orașului Negrești nr. 698/09.12.2020 ( pdf DESCARCĂ (109 KB) ).

 

  

 

 

Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local Negreşti, convocată pentru data de 02 decembrie 2020.

pdf DESCARCĂ (146 KB)
1.

Proiect de hotărâre, privind însuşirea Documentaţiei tehnice pentru alipirea a două imobile situate în oraşul Negreşti, str. Unirii, nr. 11-18, Zona Bloc ANL N2, Judeţul Vaslui.

pdf DESCARCĂ (217 KB)
2.

Proiect de hotărâre, privind aprobarea Planului de lucrări de interes local stabilit pentru beneficiarii de ajutor social pe anul 2021.

pdf DESCARCĂ (161 KB)
3.

Proiect de hotărâre, privind aprobarea '"Regulamentului de instituire şi administrare a taxei speciale de salubrizare SIMDS, oraşul Negreşti, judeţul Vaslui".

pdf DESCARCĂ (909 KB)
4.

Proiect de hotărâre, privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pe anul 2021.

pdf DESCARCĂ (1.91 MB)
5.

Proiect de hotărâre, privind constituirea la nivelul oraşului Negreşti a Comisiei Locale de Ordine Publică şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare.

pdf DESCARCĂ (285 KB)
6.

Proiect de hotărâre, privind propunerea de schimbare a destinaţiei terenului în suprafaţă de 2361 mp, situat în oraşul Negreşti, strada Decebal, nr. 2A, judeţul Vaslui, în vederea menţinerii unei staţii pentru gaz lichefiat tip GPL, amplasată pe acest teren, pe o perioadă de 5 ani.

pdf DESCARCĂ (232 KB)
7.

Proiect de hotărâre, privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al oraşului Negreşti pe trimestrul IV 2020.

pdf DESCARCĂ (1.38 MB)
8.

Proiect de hotărâre, privind virări de credite în bugetul local al oraşului Negreşti pe anul 2020.

pdf DESCARCĂ (125 KB)
9.

Proiect de hotărâre, privind rectificarea IX a bugetului local al oraşului Negreşti pe anul 2020.

pdf DESCARCĂ (588 KB)
10.

Întrebări, interpelări şi informarea consilierilor locali.

 

SUPLIMENTATREA PROIECTULUI ORDINII DE ZI

01. Proiect de hotărâre, privind acordarea „DIPLOMEI DE AUR" şi a unui premiu în valoare de 300 lei, din bugetul local pe anul 2020, cuplurilor negreştene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă pdf DESCARCĂ (94 KB)
02. Proiect de hotărâre, privind darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu, situat în str. Ion Creangă, nr. 5, aflat în domeniul privat al U.A.T. Negreşti, către S.C. Utilităţi S.R.L. Negreşti, societate aflată sub autoritatea Consiliului local Negreşti pdf DESCARCĂ (230 KB)
03.

Proiect de hotărâre, privind însuşirea Documentaţiei tehnice de apartamentare şi înscriere în cartea funciară a imobilului identificat prin nr. cadastral 72904-C 1, situat în Oraşul Negreşti, str. Kogălniceanu, nr. 19, BI. Cl, Se. A+B, Jud. Vaslui

pdf DESCARCĂ (264 KB)
04.

Proiect de hotărâre, privind aprobarea scheme de ajutor de minimis pentru stimularea investițiilor şi crearea de noi locuri de muncă pe teritoriul orașului Negrești. 

pdf DESCARCĂ (1.30 MB)
05. Proiect de hotărâre, privind aprobarea efectuării concediului de odihnă restant, aferent anului 2020, de către primarul și viceprimarul orașului Negrești, în anul 2021 pdf DESCARCĂ (88 KB)
06. Proiect de hotărâre, privind încheierea unui contract de prestări servicii juridice cu un avocat, care să reprezinte Unitatea Administrativ – Teritorială Negreşti, în dosarul nr. 8000/333/2020 pdf DESCARCĂ (106 KB)
07.

Proiect de hotărâre, privind utilizarea sumei de 32.663 lei pentru achitarea contravalorii prestării serviciului de salubrizare pentru populație, perioada august – octombrie anul 2020 către ADI Vaslui, din taxa specială de salubrizare aferentă anului 2019.

pdf DESCARCĂ (353 KB)

 

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Biroului de Relaţii cu Publicul la adresa: inforpnegresti@gmail.com. Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei. Copyright @2017-2020 Primăria Oraşului Negreşti

Top Desktop version