Primaria si consiliul local Negresti

Switch to desktop Register Login

Anunturi publice

Anunt - Licitatie publica, 09.10.2019

U.A.T. Orașul Negrești cu sediul in Orașul Negrești str.N. Bălcescu nr.1, cod poștal 735200, tel./fax 0235457679, e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. organizează în data de 09.10.2019 ora 10.00 licitație publică pentru închirierea unui spațiu aflat în proprietatea privată a Orașului Negrești, situat în Negrești, Str. Unirii, Bl.E2, Sc.C, Parter.

Informații privind obiectul închirierii:

Last Updated on Friday, 20 September 2019 13:38

Hits: 813

Anunt - Dezbatere publica - proiectul de hotarare privind reluarea procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie si al Administratorului S.C ,,UTILITATI" S.R.L.

Anunt - Dezbatere publica - Proiectul de hotarare privind reluarea procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie si al Administratorului S.C ,,UTILITATI" S.R.L. Negresti, judetul Vaslui in conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr.52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, propunem spre dezbatere publica textul complet al proiectului de hotarare privind reluarea procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie si al Administratorului S.C ,,UTILITATI" S.R.L. Negresti, judetul Vaslui.

Last Updated on Friday, 20 September 2019 13:36

Hits: 346

Anunt - convocare Consiliul local in sedinta extraordinara pentru data de 16.09.2019, ora 14:00

Se aduce la cunoştinţă publică convocarea şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Oraşului Negreşti, care va avea loc în data de 16 septembrie 2019, ora 14,00 – la sediul Primăriei Oraşului Negreşti, cu următorul PROIECT AL ORDINEI DE ZI, cuprins în anexa la Dispoziţia Primarului Oraşului Negreşti nr.490/11 septembrie 2019.

Last Updated on Monday, 16 September 2019 15:06

Hits: 455

Anunt - Dezbatere publica - instituire facilitati fiscale si aprobare procedura de anulare a accesoriilor aferente obligatiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2018

Proiectul de hotarare privind instituirea unor facilitati fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligatiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2018 inclusiv, datorate bugetului local de catre contribuabilii de pe raza administrativ - teritoriala a U.A.T. Negrești, judetul Vaslui

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr.52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, republicată, propunern spre dezbatere publică textul complet al proiectului de hotărâre privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2018 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ - teritorială a U.A. T. Negrești, județul Vaslui, proiect ce urmează a fi supus spre aprobare Consiliului Local al orașului Negrești.

Last Updated on Monday, 09 September 2019 13:24

Hits: 737

Anunt Licitatie pentru închirierea unui spațiu comercial, proprietate privată a Orașului Negrești, situat în str. Unirii, Bl.E2, Sc. C, Parter, jud. Vaslui

U.A.T. Orașul Negrești cu sediul in Orașul Negrești str.N. Bălcescu nr.1, cod poștal 735200, tel./fax 0235457679, e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. organizează în data de 25.09.2019 ora 10:00 licitație publică pentru închirierea unui spațiu aflat în proprietatea privată a Orașului Negrești, situat în Negrești, Str. Unirii, Bl.E2, Parter.

1. Informații privind obiectul închirierii:

Last Updated on Monday, 09 September 2019 13:22

Hits: 409

Anunt privind Licitatia publica pentru închirierea unui spațiu aflat în proprietatea privată a Orașului Negrești, situat în Negrești, Str. Unirii, Bl.E2, Sc.D, Parter

U.A.T. Orașul Negrești cu sediul in Orașul Negrești, str. N. Bălcescu nr.1, cod poștal 735200, tel./fax 0235457679, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. organizează în data de 24.09.2019 ora 10.00 licitație publică pentru închirierea unui spațiu aflat în proprietatea privată a Orașului Negrești, situat în Negrești, Str. Unirii, Bl.E2, Sc.D, Parter.

1. Informații privind obiectul închirierii:

Last Updated on Monday, 09 September 2019 13:21

Hits: 411

Subcategories

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Biroului de Relaţii cu Publicul la adresa: inforpnegresti@gmail.com. Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei. Copyright @2017-2020 Primăria Oraşului Negreşti

Top Desktop version