Primaria si consiliul local Negresti

Switch to desktop Register Login

ANUNȚ privind întocmirea dosarului de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță

Începând cu data de 01.09.2017 se pot depune dosare de acordarea tichetelor sociale pentru anul şcolar  2017 – 2018

Tichetele sociale se acordă copiilor din familii defavorizate în condiţiile în care sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele criterii:

  1. copilul să fie înscris într-o unitate de învăţământ preşcolar cu program normal sau prelungit
  2. să frecventeze regulat gradiniţa;
  3. venitul lunar pe membru de familie este de până la 284 lei.

Actele necesare pentru întocmirea dosarului sunt:

 

  1. Acte privind componența familiei:

- Copii carte de identitate părinți;

- Copii certificate de naștere(carte de identitate) copii;

- Livret de familie (după caz);

- Certificat de căsătorie (după caz) 

- Hotărârea judecătorească de încredințare în vederea adopției, potrivit legii;

- Hotărârea judecătorească de încuviințare a adopției, potrivit legii;

- Dispoziția conducătorului direcției generale de asistență socială și protecția copilului sau hotărârea comisiei pentru protecția copilului ori a instanței de judecată, după caz, pentru măsura plasamentului;

- Hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziția autorității tutelare, potrivit legii;

- Hotărârea judecătorească prin care soțul/soția este declarat/declarată dispărut/dispărută;

- Hotărârea judecătorească prin care soțul/soția este arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate și nu participă la întreținerea copiilor;

  1. Acte privind veniturile familiei

La stabilirea venitului net lunar pe membru de familie se iau în considerare toate veniturile impozabile și neimpozabile, inclusiv cele rezultate din obligațiile legale de întreținere față de copii și/sau față de părinți, pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară solicitării stimulentului educațional.

Veniturile realizate de membrii familiei, inclusiv cele exceptate, se dovedesc, după caz, prin documentele eliberate de angajator(adeverință de salariat), de organele fiscale (adeverință de venit) sau de alte autorități competente, mandate poștale de plată (cupon pensie, cupon șomaj, cupon alocație de stat, cupon ajutor social, cupon alocație pentru susținerea familiei, cupon indemnizație de handicap, etc.), extrase de cont, decizii ori dispoziții de stabilire a drepturilor.

 

  1. Dovada privind înscrierea copilului la grădiniță – adeverință.

  1. Formularul „Cerere — declarație pe propria răspundere pentru acordarea stimulentului educațional (tichet social pentru grădiniță)” – se obține de la Serviciul Public de Asistență Socială și Protecția Copilului Negrești – Str. Păcii, nr. 1.

Dosarele se depun la Serviciul Public de Asistență Socială și Protecția Copilului Negrești – str. Păcii, nr. 1 la  Biroul 4 -Beneficii Sociale

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Biroului de Relaţii cu Publicul la adresa: inforpnegresti@gmail.com. Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei. Copyright @2017-2020 Primăria Oraşului Negreşti

Top Desktop version