Primaria si consiliul local Negresti

Switch to desktop Register Login

Anunţ privind lista anuală de priorităţi A.N.L., 2018

În vederea stabilirii listei anuale de priorităţi privind repartizarea locuinţelor din fondul ANL pentru anul 2018, vă solicităm să depuneţi în completare sau să actualizaţi dosarul cu următoarele acte:

 

 • Copie după cartea de identitate pentru toţi membrii de familie majori;
 • Copie după certificatul de căsătorie (daca este cazul);
 • Copie după certificatele de naştere pentru copiii minori (daca este cazu l);
 • Documentele din care sa rezulte situaţia locativa actuală şi din care să reiasă suprafaţa locuibilă deţinută (contract de închiriere/declaraţia proprietarului, copie cartea funciara locuinţă sau schiţa acesteia);
 • Declaraţie notarială din care să rezulte că titularul cererii de locuinţă şi ceilalţi membri majori ai familiei nu au deţinut o locuinţă în proprietate şi/sau nu au beneficiat de o locuinţă cu chirie proprietate de stat, proprietatea Primăriei Negresti;
 • Adeverinţă cu venitul brut realizat de titularul cererii şi adeverinţă cu venitul brut realizat de soţul/soţia titularului şi care atestă faptul că titularul dosarului deţine loc de muncă în oraşul Negreşti, valabilă în anul 2017/2018;
 • Dovada medicală valabilă (dacă este cazul) care să ateste că boala de care suferă solicitantul sau un alt membru al familiei necesită, potrivit legii, însoţitor sau o camera în plus;
 • Copie dupa diploma de studii a titularului de cerere (ultima şcoală absolvită);
 • Copie dupa actele doveditoare pentru solicitanţii proveniţi din instituţii de ocrotire socială
 • Copie dupa sentinţa definitivă de adopţie sau documentul care atestă faptul că adoptă copii (dacă este cazul);
 • Copie dupa documentul din care rezultă că solicitantul de locuinţă a fost evacuat din casa naţionalizată (daca este cazul)


Documentele se depun până la data de 5 ianuarie 2018 la Serviciul impozite şi taxe, fond locativ din cadrul Primăriei oraşului Negreşti.
În cazul în care nu veţi prezenta documntele solicitate, însoţite de actele în original, până la data limită menţionată, dosarul dumneavoastră va fi considerat incomplet şi nu va intra în discuţie la stabilirea listei de priorităţi pentru anul 2018.
Dupa verificarea documentelor de la dosar şi vizarea copiilor pentru conformitate cu originalul, actele în orgi nai se înapoiază titularului de dosar.

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Biroului de Relaţii cu Publicul la adresa: inforpnegresti@gmail.com. Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei. Copyright @2017-2020 Primăria Oraşului Negreşti

Top Desktop version