Primaria si consiliul local Negresti

Switch to desktop Register Login

Anunț privind actualizarea listei de priorități ANL pentru anul 2018

Întrucât beneficiarilor din lista anuală de priorităţi privind repartizarea locuinţelor din fondul ANL pentru anul 2018 le-au fost repartizate locuinţe, este necesară întocmirea unei noi liste de priorităţi privind repartizarea locuinţelor din fondul ANL pentru anul 2018, drept pentru care vă solicităm să depuneţi în completare sau să actualizaţi dosarul cu următoarele acte:

  pdf DESCARCĂ anunț (717 KB)

 • - Copie după cartea de identitate pentru toţi membrii de familie majori;
 • - Copie după certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
 • - Copie după certificatele de naştere pentru copiii minori (dacă este cazul);
 • - Documentele din care să rezulte situația locativă actuală şi din care să reiasă suprafaţa locuibilă deţinută (contract de închiriere/declaraţia proprietarului, copie cartea funciara locuinţă sau schiţa acesteia);
 • - Declaraţie notarială din care să rezulte că titularul cererii de locuinţă şi ceilalţi membri majori ai familiei nu au deţinut o locuinţă în proprietate şi/sau nu au beneficiat de o locuinţă cu chirie proprietate de stat, proprietatea Primăriei Negresti;
 • - Adeverinţă cu venitul net realizat de titularul cererii şi care atestă faptul că titularul dosarului deţine loc de muncă în oraşul Negreşti, valabilă în anul 2018;
 • - Adeverinţă cu venitul net realizat de soţul/soţia titularului;
 • - Dovada medicală valabilă (dacă este cazul) care să ateste că boala de care suferă solicitantul sau un alt membru al familiei necesită, potrivit legii, însoţitor sau o camera în plus;
 • - Copie după diploma de studii a titularului de cerere (ultima şcoală absolvită);
 • - Copie după actele doveditoare pentru solicitanţii proveniţi din instituţii de ocrotire socială;
 • - Copie după sentinţa definitivă de adopţie sau documentul care atestă faptul că adoptă copii (dacă este cazul);
 • - Copie după documentul din care rezultă că solicitantul de locuinţă a fost evacuat din casa naţionalizată (daca este cazul).

Documentele se depun până la data de 28 septembrie 2018 la Serviciul impozite şi taxe, fond locativ din cadrul Primăriei oraşului Negreşti.

În cazul în care nu veţi prezenta documentele solicitate, însoţite de actele în original, până la data limită menţionată, dosarul dumneavoastră va fi considerat incomplet şi nu va intra în discuţie la stabilirea listei de priorităţi pentru anul 2018.

După verificarea documentelor de la dosar şi vizarea copiilor pentru conformitate cu originalul, actele în orginal se înapoiază titularului de dosar.

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Biroului de Relaţii cu Publicul la adresa: inforpnegresti@gmail.com. Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei. Copyright @2017-2020 Primăria Oraşului Negreşti

Top Desktop version