Primaria si consiliul local Negresti

Switch to desktop Register Login

Anunț privind taxa de salubrizare

Prin HCL nr. 94/2018 s-a aprobat „ document Regulamentul de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare de pe raza oraşului Negreşti (91 KB) ”, taxă ce se va încasa de către Serviciul impozite şi taxe locale din cadrul Primăriei oraşului Negreşti, de la data încetării activităţii de salubrizare a SC UTILITĂŢI SRL.

În vederea calculării taxei speciale de salubrizare, toţi proprietarii/chiriaşii au obligaţia depunerii la Serviciul impozite şi taxe locale a   document Declaraţiei de impunere (56 KB)  în vederea stabilirii taxei speciale de salubrizare pentru persoane fizice, până la data de 30 ianuarie 2019.

Declaraţia va fi însoţită de:

 a) - pentru proprietari: copia actului de identitate al proprietarului locuinţei,

      pentru chiriaşi: copia actulului de identitate al chiriaşiului şi după contractul de închiriere/comodat,

b) - orice document considerat relevant în vederea stabilirii taxei speciale de salubrizare.

În cazul nedepunerii declaraţiei de impunere în vederea stabilirii taxei speciale de salubrizare, suma datorată ca taxă specială de salubrizare va fi stabilită din oficiu de către Serviciul impozite şi taxe locale, pe baza estimării unui număr de 4 persoane pentru fiecare imobil.

Cuantumul taxei de salubrizare este de 9 lei/persoană/lună pentru oraşul Negreşti şi 3 lei/ persoană/ lună pentru Parpaniţa, Căzăneşti, Glodeni, Valea Mare, Cioatele, Poiana.

Plata taxei se va face lunar, până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează, urmând ca începând cu ziua următoare acesteia să se calculeze majorări de întârziere de 1% la suma restantă pentru fiecare lună sau fracţiune de lună.

Plata taxei speciale se poate face:

   - în numerar, la casieriile Serviciului impozite şi taxe locale;

   - prin virament bancar, prin Trezoreria Negreşti, beneficiar Oraşul Negreşti, CUI 13407333, în contul: RO24TREZ65921070250XXXXX;

   - prin mandat poştal, beneficiar Oraşul Negreşti, CUI 13407333, în contul: RO24TREZ65921070250XXXXX;

   - cu cardul bancar, prin intermediul P.O.S., la casieriile Srviciului impozite şi taxe locale

   - online, cu cardul bancar, prin intermediul site-ului ghiseul.ro.

Informaţii suplimentare puteţi obţine la Serviciul impozite şi taxe locale din cadrul Primăriei oraşului Negreşti şi pe site-ul www.negresti.ro.

Vă mulţumim pentru colaborare!

document DESCARCĂ Declarația de impunere (56 KB)

document DESCARCĂ Regulamentul de instituire și administrare a taxei de salubrizare (91 KB)

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Biroului de Relaţii cu Publicul la adresa: inforpnegresti@gmail.com. Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei. Copyright @2017-2020 Primăria Oraşului Negreşti

Top Desktop version