Primaria si consiliul local Negresti

Switch to desktop Register Login

Anunţ important pentru contribuabilii persoane fizice și juridice

Primăria orașului Negrești informează contribuabilii bugetului local că prin Hotărârea Consiliului Local Negreşti nr. 71 din 13.08.2020 adoptată în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, s-au aprobat:

 

- anularea majorărilor de întârziere în cazul obligaţiilor bugetare restante la 31 martie 2020 datorate bugetului local al oraşului Negreşti

- reducerea impozitului anual pe clădiri cu o cotă de 50%, pentru clădirile nerezidenţiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economică proprie a acestora sau date în folosinţă printr-un contract de închiriere, comodat sau prin alt tip de contract pentru desfăşurarea unor activităţi economice către alte persoane fizice sau juridice, după caz, dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă, ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, proprietarii sau utilizatorii clădirilor au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea economică sau deţin certificatul pentru situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri prin care se certifică întreruperea parţială a activităţii economice

- scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri datorate de către concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinţă a unei clădiri proprietatea publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, după caz, dacă, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, dacă utilizatorii clădirilor au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea economică

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa Serviciului impozite şi taxe locale din cadrul Primăriei oraşului Negreşti, str. Nicolae Bălcescu, nr. 1, telefon 0235457679, interior 125.

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Biroului de Relaţii cu Publicul la adresa: inforpnegresti@gmail.com. Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei. Copyright @2017-2020 Primăria Oraşului Negreşti

Top Desktop version