Primaria si consiliul local Negresti

Switch to desktop Register Login

Anunt - convocarea Consiliului Local al oraşului Negreşti în şedinţă ordinară pentru data de 13 august 2020, ora 11,00 în sala de şedinţe a Primăriei oraşului Negreşti

banner clSe aduce la cunoștință publică convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local al Orașului Negrești, care va avea loc în data de 13 august 2020, ora 11,00- la sediul Primăriei Orașului Negrești, cu următorul PROIECT AL ORDINII DE ZI, cuprins în anexa la Dispoziția Primarului Orașului Negrești nr. 390/04.08.2020.

- Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local Negreşti, convocată pentru data de 21 iulie 2020.

1.

Proiect de hotărâre, privind alegerea preşedintelui de şedinţă.

pdf DESCARCĂ (127 KB)

2.

Proiect de hotărâre, privind aprobarea Strategiei locale cu privire la dezvoltarea şi funcţionarea pe termen mediu şi lung a Serviciului de salubrizare precum şi aprobarea tarifelor maximale corespunzătoare pentru activitatea de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare în oraşul Negreşti, judeţul Vaslui.

pdf DESCARCĂ (1.12 MB)

3.

Proiect de hotărâre, privind aprobarea scăderii din evidenţa fiscală a creanţelor provenind din amenzi contravenţionale, pentru care s-a împlinit termenul de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită, la persoane fizice.

pdf DESCARCĂ (353 KB)

4.

Proiect de hotărâre, privind acordarea unor facilităţi fiscale la plata impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2020.

pdf DESCARCĂ (840 KB)

5.

Proiect de hotărâre, privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al oraşului Negreşti pe trimestrul II 2020.

pdf DESCARCĂ (2.06 MB)

6.

Proiect de hotărâre, privind virări de credite în bugetul local al oraşului Negreşti, pe anul 2020.

pdf DESCARCĂ (578 KB)

7.

Proiect de hotărâre, privind însuşirea, aprobarea planului de amplasament şi delimitare a imobilului, în suprafaţa de 789 mp, reprezentând teren cu categoria de folosinţă "drum", proprietate publică a oraşului Negreşti, strada Aleea Plopilor, judeţul Vaslui.

pdf DESCARCĂ (192 KB)

8.

Proiect de hotărâre, privind însuşirea, aprobarea planului de amplasament şi delimitare a imobilului, în suprafaţa de 5786 mp, reprezentând teren cu categoria de folosinţă "drum", proprietate publică a oraşului Negreşti, strada Bârladului, judeţul Vaslui.

pdf DESCARCĂ (285 KB)

9.

Proiect de hotărâre, privind prelungirea mandatului administratorului provizoriu acordat domnului Grigoraş Aurel la S.C. Utilităţi S.R.L Negreşti, judeţul Vaslui.

pdf DESCARCĂ (150 KB)

Suplimentarea ordinii de zi

1.

Proiect de hotărâre, pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 34 din 24.04.2019 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pe anul 2020.

pdf DESCARCĂ  (151 KB)

2.

Proiect de hotărâre, privind repartizarea, în vederea închirierii, a locuinţei realizate prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în oraşul Negreşti, str. Păcii, bl. B5, sc. A, et. 2, ap. 9, judeţul Vaslui.

pdf DESCARCĂ (166 KB)

3.

Proiect de hotărâre, privind rectificarea V a bugetului local al oraşului Negreşti, pe anul 2020.

pdf DESCARCĂ (397 KB)

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Biroului de Relaţii cu Publicul la adresa: inforpnegresti@gmail.com. Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei. Copyright @2017-2020 Primăria Oraşului Negreşti

Top Desktop version