Primaria si consiliul local Negresti

Switch to desktop Register Login

Mesajul primarului cu ocazia Sfintei Sărbători de Craciun

Mesaj cra iun 2020

Ultima actualizare: Joi, 24 Decembrie 2020 10:45

Accesări: 673

Anunt public

“UAT NEGREȘTI cu sediul în oraș Negrești, str. N. Bălcescu, nr. 1, jud. Vaslui anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Sistem integrat de reabilitare a sistemului de alimentare cu apă și canalizare, a stației de tratare a apei și a stației de epurare a apelor uzate din orașul Negrești, jud. Vaslui” din cadrul programului de dezvoltare "Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, a stațiilor de tratare a apei potabile și stațiilor de epurare a apelor uzate în localitățile cu o populație de până la 50.000 de locuitori” propus a fi amplasat în intravilanul și extravilanul orașului Negrești, județul Vaslui. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Vaslui din mun. Vaslui, str. Călugăreni, nr. 63 şi la sediul titularului, în zilele de luni - joi, între orele 8.00 – 16.00. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Vaslui.”

Ultima actualizare: Luni, 29 Octombrie 2018 08:29

Accesări: 1619

CAMPANIA NAȚIONALĂ ”Informare acasă! Siguranță în lume”

Informare acas Siguran n lumeStatul român, prin intermediul legislației naționale corelate cu legislația europeană asigură protecția cetățenilor români, cu domiciliul în România care lucrează în străinătate.

În primul rând Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare, prevede la art. 18 obligativitatea informării salariatului care își va desfășura activitatea în străinătate:

Ultima actualizare: Luni, 08 Octombrie 2018 09:40

Accesări: 1712

Anunț selecție membri Consiliul de administrație si Administrator al SC Utilitati SRL

Consiliul local Negrești organizează selectarea membrilor Consiliului de administrație și Administratorului SC UTILITATI SRL.

Mai multe detalii se găsesc pe pagina de internet www.negresti.ro, meniul Informații de interes public, sectiunea Guvernanta corpoprativa.

Ultima actualizare: Vineri, 14 Septembrie 2018 13:28

Accesări: 1813

ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

Unitatea administrativ-teritorială NEGRESTI, din județul VASLUI anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 47, 48, 49, începând cu data de 12.01.2018, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primariei NEGRESTI, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

PRIMAR,

Voicu Vasile

Ultima actualizare: Marți, 09 Ianuarie 2018 08:10

Accesări: 2345

Informaţii de interes public

Cadru legislativ:

  • - Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 - privind liberul acces la informaţiile de interes public;
  • - Hotărârea de Guvern nr. 123 din 7 februarie 2002 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
  • - Hotărârea guvernului Nr. 478/2016 din 6 iulie 2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002

Persoana responsabila pentru Legea 544/2001:

Chetroşanu Nicoleta Gigia, Consilier superior, din cadrul Compartimentului Informare şi Relaţii cu Publicul, Arhivă, Consiliul Local.

Formular pentru solicitare în baza Legii 544/2001

document Model cerere in baza legii 544 din 2001 (30 KB)

Modalitatea de contestare a deciziei şi formularele aferente pentru reclamaţie administrativă (refuz şi netrimiterea în termen legal)

În cazul în care o persoană consideră că dreptul privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitata informaţia (primarului oraşului Negreşti, judeţul Vaslui), (conform modelului 1).

document Reclamaţie administrativa legea 544 din 2001, model 1 (27 KB)

Persoana care se consideră vătămată în drepturile sale poate depune reclamaţia administrativă în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă a refuzului explicit sau tacit al angajaţilor Primăriei pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare şi ale normelor metodologice aprobate prin H.G. nr. 123/7 februarie 2003 (conform modelului 2).

document Reclamaţie administrativa, legea 544 din 2001, model 2 (13 KB)

Solicitantul care, după primirea răspunsului la reclamaţia administrativă, se consideră în continuare lezat în drepturile sale prevăzute de lege, poate face plângere la secţia de contencios administrativ a Tribunalului Vaslui, în termen de 30 de zile de la expirarea termenelor de formulare a răspunsului prevăzute în Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare.

Lista cu documentele de interes public şi lista cu documentele produse/ gestionate de instituţie

  folder Rapoartele de aplicare a Legii 544/2001

  pdf Lista cu documentele de interes public si lista cu documentele produse/ gestionate de institutie (125 KB)

Ultima actualizare: Luni, 18 Mai 2020 13:54

Accesări: 11657

Buletin informativ

Buletin informativ

Ultima actualizare: Joi, 11 Mai 2017 10:58

Accesări: 1671

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Biroului de Relaţii cu Publicul la adresa: inforpnegresti@gmail.com. Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei. Copyright @2017-2020 Primăria Oraşului Negreşti

Top Desktop version