Primaria si consiliul local Negresti

Switch to desktop Register Login

Acte necesare persoane juridice

1. Mijloace de transport

 

2. Cladiri

3. Terenuri

NOTA:

*In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste şi/sau să clarifice  veridicitatea unor stari de fapt specifice

**Documentele necesare ce trebuiesc depuse in copie vor purta mentiunea „CONFORM CU ORIGINALUL”, numele citet si semnatura contribuabilului

***Termen de declarare - 30 de zile de la data actului de dobandire/înstrăinare

 

Ultima actualizare: Vineri, 16 Noiembrie 2018 09:58

Accesări: 1953

VOICU VASILE PRIMARUL ORAŞULUI NEGREŞTI

imagine genericaDATE PERSONALE:

Apartenenta politica:

Data si locul nasterii:

Profesia:

Telefon: 

Audienţe: MIERCURI ORA 10:00 - 12:00

folder DECLARATII DE AVERE

folder DECLARATII DE INTERESE

Ultima actualizare: Luni, 12 Iunie 2017 14:45

Accesări: 1829

MOROSANU RADU VICEPRIMARUL ORAŞULUI NEGREŞTI

imagine genericaDATE PERSONALE:

Apartenenţă politică

Data şi locul naşterii

Profesia

Telefon

Audiente

DECLARAŢII DE AVERE

DECLARATII DE INTERESE

Ultima actualizare: Miercuri, 17 Mai 2017 15:32

Accesări: 1813

FAUR FELICIA SECRETARUL ORAŞULUI NEGREŞTI

imagine genericaDATE PERSONALE:

Data şi locul naşterii

Profesia

Telefon

Email

Audienţe

DECLARAŢII DE AVERE

DECLARAŢII DE INTERESE

 

Ultima actualizare: Miercuri, 17 Mai 2017 15:35

Accesări: 1322

Impozite şi taxe locale

Date de contact: Email: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

                          Telefon: 0235/457.679, interior 122

Ultima actualizare: Miercuri, 14 Iunie 2017 16:12

Accesări: 1809

Biblioteca orăşenească "Constantin Macarovici" Negreşti

Adresa: str. Nicolae Bălcescu, nr. 5, Negrești, 735200

Tel./Fax: 0235/457 046

Web: https://www.facebook.com/bibliotecanegresti.ctinmacarovici?fref=ts

ISTORIC

În temeiul Legii Nr. 334/2002 (Legea bibliotecilor), cu modificările şi completările ulterioare, Biblioteca Orășenească Constantin Macarovici Negrești este o instituţie publică din categoria bibliotecilor de drept public, fără personalitate juridică, ce funcţionează în subordinea Consiliului Local Negrești. În temeiul aceleiaşi legi, ea se defineşte ca structură info-documentară aparţinând Sistemului Naţional de Biblioteci, parte integrantă a Sistemului Naţional de Informare şi Documentare şi are, în societatea informaţională, „rol de importanţă strategică”.

Ca bibliotecă publică de tip enciclopedic pusă în slujba unei comunități locale, Biblioteca Orășenească Constantin Macarovici are misiunea de a asigura accesul liber, democratic şi nelimitat al întregii comunităţi la colecţiile, produsele şi serviciile sale informaţionale, documentare şi culturale, fără deosebire de statut social sau economic, vârstă, sex, apartenență politică, religie ori naționalitate, având în acelaşi timp puternice valenţe educaţionale, de formare permanentă şi de protecţie socială.

Îndeplinirea misiunii bibliotecii noastre este influențată de factori precum:

 • - Implicarea autorităților în deciziile, programele și proiectele bibliotecii;
 • - Resursele financiare alocate;
 • - Percepția decidenților despre bibliotecă;
 • - Viziunea și strategia de dezvoltare a colectivului bibliotecii;
 • - Personalul din bibliotecă, sub aspect numeric și calitativ;
 • - Dimensiunea și structura comunității
 • - Calitatea serviciilor și a colecțiilor;
 • - Promovarea imaginii bibliotecii;
 • - Atitudinea publicului față de bibliotecă;
 • - Gradul de încredere în colecțiile și serviciile oferite.

Obiectivele generale ale activităţii bibliotecii noastre, sunt:

 • - Dezvoltarea și diversificarea colecţiilor bibliotecii, conform standardelor legislative și în concordanță cu alocările financiare;
 • - Continuarea informatizării fondului de bibliotecă;                          
 • - Comunicarea în mod constant a colecţiilor existente în rândul utilizatorilor reali şi potenţiali;
 • - Adaptarea permanentă a sistemului de informare al bibliotecii pentru satisfacerea cerinţelor de informare şi studiu ale utilizatorilor;
 • - Dezvoltarea activităţii de marketing şi promovare a bibliotecii în comunitatea locală;
 • - Colaborarea constantă şi eficientă cu alte structuri educative, culturale şi info-documentare în vederea satisfacerii nevoilor utilizatorilor.
 • - Accentuarea rolului bibliotecii în educaţia permanentă a tuturor categoriilor de utilizatori;
 • - Creșterea gradului de acces și de participare a publicului la cultură;
 • - Comunicarea periodică a rezultatelor activităţii bibliotecii conform standardelor biblioteconomice.

Biblioteca Orășenească Constantin Macarovici, s-a născut în anul 1955.

In anul 1951 s-a înfiinţat, prin Hotărârea Guvernului nr.1542/1951, sistemul de biblioteci publice din România. Patru ani mai târziu, în anul 1955, a luat fiinţă şi Biblioteca Raională Negreşti unde, primele cărţi intrate în bibliotecă au fost cele primite sub formă de donaţie de la Biblioteca Centrală de Stat.

După peregrinări prin mai multe locații, din anul 1965, biblioteca funcționează în actualul sediu, situat pe strada Nicole Bălcescu nr.5. Clădirea, fostă Sinagogă și Cămin Cultural evreiesc a fost donată primăriei orașului Negrești de către Comunitatea Evreiască din acele timpuri, cu două condiții: ca în acea clădire să se amennajeze un centru cultural pentru cetățenii orașului Negrești și ai comunelor limitrofe și deasemeni, să i se păstreze arhitectura exterioară, condiții respectate până în ziua de astăzi.

Instituţia a dăinuit peste timp, nu fără efort însă. Imobilul a avut de suferit efectele devastatoare ale cutremurelor din 1977 şi 1994 în urma cărora s-au realizat reparaţii capitale ce au menţinut-o la un nivel acceptabil până în anul 2006 când, s-au demarat ample lucrări de reabilitare şi modernizare care au avut drept rezultat, creerea bibliotecii moderne şi primitoare de astăzi.

In anul 1999, la iniţiativa conducătorului instituţiei de atunci, d-na Elena Chiriac, biblioteca a primit, prin Hotărârea 36/23 decembrie 1999 a Prefecturii Judeţului Vaslui, numele de Constantin Macarovici, ca o recunoaştere a valorii cunoscutului chimist născut în zona Negreştiului

La sfârşitul anului 2011, după ce ani la rând a funcţionat cu sobe apoi cu centrală pe motorină, instituţia a fost conectată la reţeaua de gaz metan îmbunătăţindu-se astfel, în mod simţitor, cadrul de desfăşurare al activităţilor specifice unei biblioteci.

Deoarece în strategia de promovare a imaginii bibliotecii, a calităţii serviciilor pe care le oferă, foarte importante sunt dotarea şi diversificarea resurselor info-documentare, în anul 2007, printr-un proiect cu finanţare nerambursabilă, Biblioteca Oăşenească "Constantin Macarovici" s-a modernizat achiziţionând patru calculatoare, o imprimantă, un fax şi mobilier nou pentru întreaga sală de lectură.

La sfârşitul anului 2010, Biblioteca Orăşenească «C-tin.Macarovici» a întrunit condiţiile pentru a fi cooptată în Programul «Biblionet - lumea în biblioteca mea», program implementat de IREX (International Research and Exchange Board), care avea ca obiective facilitarea accesului cetăţenilor la informaţie, în mod gratuit, prin dotarea bibliotecilor cu tehnologia corespunzătoare; pregătirea bibliotecarilor prin cursuri de formare, astfel încât aceştia să poată asigura servicii moderne pentru utilizatorii bibloitecilor; înfiinţarea unui Centru Internet pentru Public (CIP) în bibliotecile publice. Drept urmare, biblioteca a primit sub formă de donaţie, patru computere cu camere web, căşti cu microfon, ups-uri, wireless router, imprimantă, scaner, videoproiector şi un ecran de proiecţie.

Biblioteca Orăşenească “Constantin Macarovici” deserveşte o populaţie de 10.000 de locuitori din orașul Negrești și satele componente Valea Mare, Poiana, Cioatele, Căzăneşti, Parpaniţa şi Glodeni. Instituţia de cultură se adresează diverselor categorii socio-profesionale, în scopul exercitării dreptului constituţional la informaţie şi instruire, asigurând în mod gratuit accesul la lectură şi surse de informare, tuturor utilizatorilor, fără deosebire de rasă, religie, sex, vârstă şi statut social.

La începutul anului 2019, instituţia îmbogăţeşte universul cultural-ştiinţific al celor doritori, prin cele 60 220 de volume care aparţin tuturor domeniilor de cunoaştere precum şi prin activităţile culturale pe care le desfăşoară: mese rotunde, întâlniri cu oameni de cultură, lansări de carte, expoziţii de carte, concursuri de literatură, de pictură, spectacole, ateliere de creație etc. În vederea îmbunătățirii și diversificării activității culturale a bibliotecii, au fost încheiate parteneriate de colaborare cu diferite alte instituţii din oraş şi nu numai, toate având ca scop susţinerea educaţiei, cultivarea interesului pentru lectură, dezvoltarea creativităţii participanţilor: Liceul Tehnologic Nicole Iorga Negrești, Școala Gimnazială Mihai David Negrești, Școala Gimnazială Nicolae Ciubotaru Vulturești, Școala Gimnazială Gheorghe Cioată Todirești, Scoala Gimnazială Parpanița, Școala Gimnazială Valea Mare, Grădinițele Norocel și Prichindel din Negrești, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Negrești, Fundația World Vision România, Biblioteca Județeană Nicolae Milescu Spătarul Vaslui și altele.

Fondul de carte al bibliotecii este repartizat in patru săli, astfel: Sala de împrumut pentru copii; Sala de împrumut pentru adulţi; Centrul Internet pentru Public (CIP) şi totodată Sală de lectură şi Depozitul de carte. La intrare, se află Biroul de înscriere a utilizatorilor.

La Biblioteca Orăşenească «Constantin Macarovici» se înscriu anual în jur de 2 000 utilizatori, au loc aproximativ 19.000 de vizite la bibliotecă pentru împrumut cărți sau participare la activități culturale, sunt difuzate circa 18 000 de volume și este frecventată zilnic de, în medie, 70 de utilizatori.

Fiind principala instituție care oferă servicii de informare și documentare sub diverse forme și în contexte diferite, biblioteca publică contribuie la dezvoltarea personală a utilizatorilor prin educația formală, prin educația pe tot parcursul vieții, prin activitățile desfășurate după orele de curs. Un alt aspect acoperit de către biblioteca publică este legat de coeziunea socială, spațiul instituției transformându-se într-un loc al întâlnirii și un centru pentru dezvoltarea comunitară. Identitatea culturală și locală reprezintă probleme cu un impact semnificativ asupra comunității și care trebuie să fie popularizate prin intermediul bibliotecii publice, iar imaginația și creativitatea dezvoltă interesul publicului pentru activitățile culturale.Toate acestea demonstrază că biblioteca publică deține un rol social special în comunitate, iar serviciile oferite de către aceasta sunt axate pe îndeplinirea acestui rol.

 

Ultima actualizare: Marți, 02 Aprilie 2019 13:17

Accesări: 4368

Centrul de îngrijire de zi pentru copii

pdf DESCARCĂ (2.11 MB) - Regulamentul de organizare și funcționare

 

INFORMATII PRIVIND COSTURILE SERVICIUL SOCIAL CENTRUL DE INGRIJIRE DE ZI

IN ANUL 2018

 

CATEGORIE COPII

Standard minim de cost/ an/ beneficiar

-lei-

Costuri servicii -2018/ an/ beneficiar

- lei-

Nr. beneficiari

Copii beneficiari ai serviciilor centrelor de zi

11.283

14.281

40

Standardul minim de cost reprezintă costul minim aferent cheltuielilor anuale necesare furnizării serviciilor sociale, calculat la nivel național pentru un beneficiar/tip de serviciu social, potrivit standardelor minime de calitate în vigoare pentru serviciul social si aprobat conform Hotărârii nr. 978/2015 din 16 decembrie 2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale.

Finanțarea serviciilor sociale conform standardelor minime de cost se asigură în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat aprobate cu această destinație prin legile bugetare anuale, repartizate pe județe, și din bugetul propriu al autorității administrației publice locale.

Ultima actualizare: Miercuri, 09 Ianuarie 2019 16:32

Accesări: 2991

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Biroului de Relaţii cu Publicul la adresa: inforpnegresti@gmail.com. Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei. Copyright @2017-2020 Primăria Oraşului Negreşti

Top Desktop version